با استناد به ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی که مفاد آن از طریق تارنمای رسمی مجلس شورای اسلامی به آدرس https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997 در دسترس می باشد، کلیه داوطلبین گرامی، پیش از ثبت هرگونه همکاری، موافقت بی قید و شرط خود با توافقنامه حاضر که همواره از آدرس https://pms.pasargadmarketing.com/index.php/about/contract در دسترس عموم می باشد را پذیرفته و خود را ملزم به رعایت آن می دانند:

ماده یک: تعاریف
بند 1) کارفرما: کانون آگهی و تبلیغات پاسارگاد نوین با اطلاعات درج شده در وب سایت https://pasargadmarketing.com که از این پس کارفرما خوانده می شود.
بند 2) مجری دورکار: شخصی که به صورت از راه دور به انجام امورات محوله از سوی کارفرما می پردازد که از این پس مجری خوانده می شود.
بند 3) سیستم مدیریت پروژه: نرم افزار آنلاین (تحت وب) مدیریت پروژه های کانون تبلیغات پاسارگاد که به اختصار PMS خوانده می شود و بر روی اینترنت همواره از آدرس https://pms.pasargadmarketing.com در دسترس می باشد.
بند 4) وظایف: کارهایی که در سیستم مدیریت پروژه از سوی کارفرما به مجری سپرده می شود تا بر اساس جزئیات درج شده و تاریخ تحویل، در طول زمان مقرر انجام گردد که از این پس Task (تَسک) خوانده می شود.
بند 5) میزان کارکرد: مدت زمان سپری شده توسط مجری برای انجام کلیه Task های انجام شده در ماه (بر اساس ساعت) که از لحاظ کمی و کیفی به تایید کارفرما رسیده باشد.

ماده دو: طرفین قرارداد
این قرارداد فی مابین کارفرما و مجری دورکار منعقد می گردد.

ماده سه: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از انجام وظایف سپرده شده به مجری در سیستم مدیریت پروژه.

ماده چهار: مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ توافق میان طرفین به مدت یک سال شمسی می باشد که در صورت عدم اعلام هر یک از طرفین نسبت به فسخ قرارداد از یک ماه جلوتر از تاریخ اتمام قرارداد به طور خودکار و با همان شرایط پیشین به مدت یک سال دیگر تمدید می گردد.

ماده پنج: مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد بر اساس میزان ساعات کارکرد مجری بوده که حداقل آن، مطابق با قوانین مصوب اداره کار و حداکثر آن، بسته به سطح تخصص مجری بر اساس تشخیص کارفرما در اولین هفته از هر ماه، کارکرد ماه گذشته محاسبه و توسط کارفرما به حساب بانکی مجری واریز می گردد.
تبصره 1: مبلغ صورت وضعیت مجریانی که مجموع کارکرد مورد تاییدشان در انتهای ماه، کمتر از 8 ساعت باشد با ماه بعد پرداخت خواهد شد.

ماده شش: شرایط قرارداد
بند 1) کارفرما متعهد می گردد به ازای هر ۸ ساعت کار تایید شده در ماه، ۱ روز حق بیمه تامین اجتماعی برای مجریان منظور نماید.
بند 2) این قرارداد هیچ گونه تعهدی در خصوص استخدام تمام وقت و یا تضمین اشتغال دائم مجریان برای کارفرما ایجاد نمی کند.
بند 3) از آنجا که کلیه حقوق مادی و معنوی امورات محوله شامل کلیه مستندات فنی، سورس فایلها و خروجی های حاصل از آن متعلق به کارفرما میباشد، مجری بدون اجازه کتبی از کارفرما حق هرگونه استفاده مادی یا معنوی از فعالیت های انجام شده در موضوع قرارداد و یا کلیه امورات محوله مرتبط با آن را چه در زمان قرارداد و چه بعد از آن نداشته و متعهد می شود از داده ها و اطلاعات مربوطه نسبت به کپی و دسترسی به غیر محافظت نماید و چنانچه خلاف این موضوع مشاهده گردد کارفرما می تواند به تشخیص خود نسبت به اخذ جریمه نقدی تا صد برابر مبلغ قرارداد اقدام نماید.
بند 4) مجری متعهد میگردد در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات اعلام شده به کارفرما از جمله شماره تماس، آدرس ایمیل، آدرس پستی، شماره حساب بانکی و... آن را سریعا و به طور رسمی به کارفرما اعلام نماید.
بند 5) مجری متعهد می شود جهت انجام موضوع قرارداد به طور کامل، سریع و با کیفیت، کلیه ملزومات مورد نیاز خود اعم از فضای کار، سیستم های کامپیوتری (سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز)، اشتراک اینترنت، ابزارآلات، لوازم، تجهیزات، ادوات و... را راسا تهیه، نگهداری و استفاده نموده و کارفرما در قبال تامین موارد فوق از هر حیث (زمانی، ریالی و...) هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
بند 6) با توجه به انعقاد قرارداد حاضر به صورت الکترونیکی، طرفین موافقت خود را نسبت به تعیین اقامتگاه کارفرما به عنوان محل انعقاد قرارداد اعلام می کنند.

ماده هفت: نحوه مکاتبه
هر یک از راههای ارتباطی زیر حکم مکاتبات رسمی را خواهد داشت:
  • ارسال نامه الکترونیکی از طریق آدرس ایمیل
  • درج کامنت و اطلاعیه در سیستم مدیریت پروژه

ماده هشت: محرمانگی و رازداری
کلیه داده ها و اطلاعات حاصل از هرگونه فعالیت در راستای قرارداد حاضر شامل جزئیات فنی خدمات ارائه شده و همچنین داده های ثبت شده در سیستم های نرم افزاری مرتبط با موضوع قرارداد جزو اطلاعات محرمانه و تحت مالکیت کارفرما بوده و به جز با درخواست مراجع قضایی، مسئولیت افشای آن توسط مجری به هر نحو سهوا یا عمدا بر عهده ایشان خواهد بود. بدیهیست چنانچه به هر نحو عمدا یا سهوا سهل انگاری، تخلف یا جرمی در این زمینه مشاهده گردد کارفرما می تواند به تشخیص خود نسبت به اخذ جریمه نقدی تا صد برابر مبلغ قرارداد اقدام نماید.

ماده نه: فسخ قرارداد
هر یک از طرفین می توانند یک ماه زودتر از تاریخ مورد نظر جهت قطع همکاری، مراتب را به طرف مقابل اعلام و ضمن انجام کامل تعهدات خود نسبت به طرف مقابل قرارداد را فسخ نمایند. بدیهیست تعهدات مندرج در بند 3 از ماده 6 و همچنین جزئیات مندرج در ماده 8 قرارداد حاضر پس از اتمام یا فسخ قرارداد همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده ده: قوه قهریه
طرفین این قرارداد در هر شرایطی به جز موارد فورس ماژور ملزم به رعایت تعهدات خود می باشند. شرایط فورس ماژور عبارت است از هر حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، که مانع اجرای تعهدات باشد.

ماده یازده: بروزرسانی مفاد قرارداد
مجری با هرگونه تغییر که به تدریج و به مرور زمان توسط کارفرما در مفاد قرارداد حاضر انجام شود، موافقت بی قید و شرط خود را اعلام داشته و متعهد می شود با مطالعه مداوم آن نسبت به تغییرات احتمالی آگاهی یافته و در نحوه همکاری خود اعمال نماید.
تبصره 1: کارفرما متعهد می شود با اعمال هر تغییر بر روی قرارداد حاضر، مراتب را از طریق مکاتبات رسمی که در ماده 7 به آنها اشاره شده به اطلاع مجری برساند.
تبصره 2: تغییرات اعمال شده بر روی قرارداد حاضر شامل کارها و وظائف نیمه تمام مجریان نخواهد بود و از کارهای واگذار شده بعد از آن نافذ می باشد.

ماده دوازده: تعداد صفحات، نسخ و مواد قرارداد
این توافقنامه به صورت الکترونیکی و از راه دور تنظیم شده که با تایید آن، طرفین در کمال صحت عقل و درایت و رضایت و تعهد قلبی و عملی به مفاد آن، جزئیات آن را کاملا درک نموده و پیش از تایید به طور کامل پذیرفته اند.

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: 1401/07/05